Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
PDF Natisni E-pošta

 

ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE SLOVENIJE

Telefon:
051-634-341
Email:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Naslov:
Ljutomerska cesta 20,
Ormož

Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: Pridelava sladkorne pese

Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj: Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije

Ostali partnerji: Zadruga Kooperativa Kristal z.o.o., Nova tovarna sladkorja v izgradnji d.o.o., KGZS, KGZ Ptuj, enota Ormož

Vrednost operacije: 59.035,51 €

Vrednost sofinanciranja: 34.824,50 €

Trajanje operacije: začetek 1.7.2018, konec 31.12.2019

Odločba iz dne: 16. 2. 2018

Povzetek operacije:

Poglavitni cilj operacije je izboljšave tehnologije pridelave sladkorne pese s tem pa tudi izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijstva na območju LAS UE Ormož. Operacija bo s tem pripomogla tudi k odpiranju novih polnih moči na kmetijah. V operaciji bosta odprti dve delovni mest za polovični delovni čas ki bosta namenjeni za administrativna in strokovna dela. Delovni mesti bosta odprti za nedoločen delovni čas in se bosta med izvedbo operacije in po končani operaciji financirali iz dohodkov Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. Sladkorna pesa je nova (stara) poljščina katero je potrebno ponovno uvesti v poljedelski kolobar. Sladkorna pesa je ugodilka drugim poljščinam, je najbolj donosna poljščina.

Po EU študijah (Deloite) je najbolj perspektivna poljščina katera ima do sedaj več kot 300 uporabnih izdelkov. Ugodno vpliva na podnebne spremembe in ima velik ogljični odtis. Je tudi energetska rastlina. Uvedba pridelave sladkorne pese, izdelava aplikativnih preizkusov semen, tehnologije. Izdelava analiz, navodil, analiza tal, analiza pridelave sladkorne pese in primerjava z drugimi EU državama, kjer sladkorno peso že gojijo, organizacija delavnic, posvetov in predavanj. Izdelava tiskanega materiala kot so navodila, analize, priporočila, promocijski material in drugo. Sodelovanje na sejmu AGRA. Sladkorna pesa je najbolj primerna rastlina za krožno gospodarstvo.

Operacija zajema izdelavo:

Faza1:

 1. Aktivnost 1: Analiza stanja: aktivnost  izvaja partner 2 in zajema zbiranje vzorcev sladkorne pese, ter analiza rezultatov.
 2. Aktivnost 2: Dogodki: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji,  vodilni partner aktivnost vodi in financira, ostali partnerji sodelujejo in financirajo. Aktivnost zajema organizacijo delavnice, strokovnega posveta in okrogle mize. Vrsta stroška, ki nastane je strošek dela.
 3. Aktivnost 3: Koordinacija: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni pri aktivnosti je vodilni partner, ki aktivnost vodi in financira, ostali partnerji sodelujejo in financirajo. Aktivnost zajema  koordinacijo med partnerji, ki  zajema  uvodni sestanek za razdelitev aktivnosti med partnerji in sestanke za izvajanje operacije.
 4. Aktivnost 4: Pridelava pese: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 2. Aktivnost zajema organizacijo in pomoč pri spravilu sladkorne pese (sodelovanje pri spravilu, in transportu sladkorne pese) in organizacijo pri prodaji sladkorne pese, izdelavo logistike pri spravilu in logistike setve  sladkorne pese, sklepanje pogodb z sejalci ter nakup opreme.  Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela v predvidenem obsegu 160 ur z vrednostjo ure 10 EUR na uro.
 5. Aktivnost 5: Promocija: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 2.  Aktivnost zajema  izdelavo promocijskega  materiala za širšo javnost, sodelovanje na sejmih, informiranje javnosti, pridelovalcev sladkorne pese, zbiranje podatkov, priprava poročil, priprava člankov za tiskane medije.
 6. Aktivnost 6: Svetovanje: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 3. Aktivnost zajema tehnološko svetovanje pri  pridelavi sladkorne pese. Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela.
 7. Aktivnost 7: Tehnologija pridelave: Pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni patner je partner 3. Aktivnost zajema izdelavo navodil za pridelavo pese, analiza vpliva sladkorne pese na kolobar, izdelava tehnoloških navodil, ocenitev primernosti pridelave sladkorne pese za naše področje, kaj prinaša, prednosti in slabosti.

Faza 2:

 1. Aktivnost 1: Analiza stanja: V drugi fazi  sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in  aktivnost  zajema zbiranje vzorcev sladkorne pese in anketiranje pridelovalcev sladkorne pese. Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela.
 2. Aktivnost 2: Dogodki: pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in aktivnost zajema organizacijo delavnice, strokovnega posveta in okrogle mize. Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela.
 3. Aktivnost 3: Koordinacija: pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in zajema  sestanke med partnerji za izvedbo operacije. Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela.
 4. Aktivnost 4: Pridelava pese: pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in  zajema organizacijo in pomoč pri spravilu sladkorne pese, nabavo repromateriala, organizacijo spravila in prodaje sladkorne pese in nakup opreme.  (sejalnica za sladkorno peso).
 5. Aktivnost 5: Promocija: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi sodelujoči partnerji, aktivnost zajema  izdelavo promocijskega  materijala, informiranje javnosti…. Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela.
 6. Aktivnost 6: Svetovanje: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo prijavitelj, partner 1 in partner 3, aktivnost zajema strokovno svetovanje pri  pridelavi sladkorne pese.  Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela v predvidenem obsegu 45 ur.
 7. Aktivnost 7: Tehnologija pridelave: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi sodelujoči partnerji,  aktivnost zajema izdelavo navodil za pridelavo pese,  izdelava tehnoloških navodil, strokovnih navodil, ocena primernosti kulture, ekonomski vpliv sladkorne pese,…. Stroški, ki bodo nastali  zajemajo strošek dela.

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

 • Cilj je samooskrba z sladkorjem. Uvajanje nove poljedelske poljščine. Za novo poljščino je potrebno da dosežemo pridelke po količini in kvaliteti kot jih dosegajo v EU državah kjer se sladkorna pesa tradicionalno prideluje. Uvajanje in osvojitev novih tehnoloških ukrepov v poljedeljstvu. Rezultate pridelave spremljati, meriti, analizirati in primerno rezultatom ukrepati.
 • Končni cilj doseči približno 75 t/ha sladkorne pese, ali 12 t biološkega sladkorja po ha (in več).
 • Postopno organizirati inštitut za sladkorno peso kateri bi skrbel za kvalitetno pridelavo, zaščito in pridelavo okolju prijazno s tem da se povečuje pridelava po kvantiteti in kvaliteti.
 • Doseči trajnostno pridelovati sladkorno peso v Sloveniji za lastne potrebe.
 • Izboljšanje ekonomike za posamezne pridelovalce in regijo.

Pričakovani rezultati operacije:

 • Uvedba pridelave sladkorne pese v poljedelski kolobar
 • Pridelava primerljiva z pridelavo v drugih državah
 • Podpora pri pridelovalcih v vseh fazah pridelave, strokovno svetovanje, organizacija logistike spravila, prodaje in plačila.
 • Povečeti interes za pridelavo sladkorne pese
 • Povečeti ekonomske učinke na kmetijah