Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
PDF Natisni E-pošta

 

ZADRUGA KOOPERATVA KRISTAL z.o.o.

skupina proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

ki je priznana za sektor

SLADKORNA PESA

 

Firma: Zadruga Kooperativa Kristal z.o.o.

Zadruga Kooperativa Kristal z.o.o. se z št. Odločbe 332-15/2019/3, dne 20.9.2019 prizna kot skupina proizvajalcev za skupno trženje za sektor sladkorna pesa

Sedež oziroma naslov: Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož

Matična številka: 7180705000

Organizacijska oblika: Zadruga

Vrsta akta o ustanovitvi skupine proizvajalcev: Zadružna pravila in Poslovna pravila za delovanje skupine proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

datum vpisa v sodni register: 18.11.2016

KMG- MID: ni KMG -  MID številke

telefon: 051 634 341

e- mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

število članov skupine proizvajalcev: 45

Sektor: Sladkorna pesa

Razvojni cilji:

Naša želja je  povečanje števila članov skupine proizvajalcev sladkorne pese. S povečanjem članov želimo povečati tudi površine zasejane s sladkorno peso. Zavedamo se, da je povečanje zelo povezano s samo organizacijo pridelave in doseženo odkupno ceno pridelane sladkorne pese na trgu. Naš izbran cilj je povečanje števila članov skupine proizvajalcev.

V drugem koledarskem letu bomo pripravili poročilo o raziskavi trga, možnosti povečanja števila članstva skupine proizvajalcev, pripravili skupna pravila o pridelavi sladkorne pese in priporočila za izboljšanje kakovosti sladkorne pese z izdajo tehnoloških navodil o pridelavi sladkorne pese. V naslednjem obdobju bomo razvijali poslovne in trženjske spretnosti ter organizirali in pospeševali procese inovacij na način, da bomo vsako leto izvedli najmanj dve izobraževanji skupine proizvajalcev na temo izboljšanja tehnologije oziroma pridelave proizvodov iz pridelave sladkorne pese v skupnem trajanju najmanj šest ur za pridelovalce sladkorne pese.

Učinek povezovanja članov skupine proizvajalcev

Povezovanje pridelovalcev sladkorne pese v skupino proizvajalcev nam omogoča racionalizacijo proizvodnje s skupno nabavo semena, zaščitnih sredstev, gnojil, organizacijo setve, spravila in odvoza pridelka sladkorne pese. Tako pridelovalci sladkorne pese združeni v skupino proizvajalcev pridobijo večji rabat pri nabavi semena, zaščitnih sredstev, mineralnih gnojil, porabijo manj časa za organizacijo setve, spravila, odvoza pri pridelavi sladkorne pese. Z povezovanjem dosežemo tudi količino sladkorne pese katera je zanimiva za kupca. Vsak posameznik ni zanimiv kot prodajalec.

Za pridelovalce organiziramo izobraževanje in izdamo navodila o pridelavi sladkorne pese in izdamo opozorila  o pravočasni zaščiti pred boleznimi in škodljivci. Tako dosežemo večjo kakovost in večji pridelek sladkorne pese.  Obračun za posameznega pridelovalca se izvrši  glede na dejansko količino in kakovost pridelane sladkorne pese. Osnovna cena je določena s pogodbo pri sladkorni stopnji (digestija) 16 o S in se viša z višjo sladkorno stopnjo  in niža z nižjo sladkorno stopnjo.

 

Opis stanja skupine proizvajalcev

1. Ključni partnerji

 • Kupec sladkorne pese tovarna sladkorja HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.        Ulica grada Vukovara 269 g, Zagreb. (podatki o našem kupcu so dostopni na spletni

strani https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/hrvatska-industrija-secera/Detaljno/745626)

 • Sejalci sladkorne pese (sklenemo pogodbe z sejalci in jim dobavimo seme za setev)
 • Dobavitelji mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev, foliarnih gnojil ..
 • izvajalci   spravila sladkorne pese (sklenemo pogodbo z izvajalcem  spravila sladkorne pese, pogodbo z izvajalcem nakladanja sladkorne pese s čistilno rampo)

2. Ključne aktivnosti

 • Organizacija  pridelave sladkorne pese (sklepanje pogodb, distribucija semena, zaščitnih sredstev, izobraževanje, organizacija in plan setve, spravila in odvoza pridelka sladkorne pese)
  • Dogovor in podpis  pogodbe o prodaji sladkorne pese, rokih in načina plačila (s kupcem sladkorne pese)
  • Sestava obračuna za dobavljeno sladkorno peso posameznemu pridelovalcu
  • Priprava splošnih pogojev o odkupu sladkorne pese

3. Ključni viri za delovanje

 • Materialni za delovanje je zagotovljen  službeni prostor – pisarna v najemu  z računalniško opremo in manjša sejna soba
 • Kadrovski: 1 zaposlen
 • Organi zadruge (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, strokovni tajnik)

4. Ponudba in analiza trga

 • Obseg ponudbe sladkorne pese se vsako leto dogovori s kupcem glede na interes pridelovalcev sladkorne pese. Pridelovalci seznanijo zadrugo o željenih površinah pridelave sladkorne pese (jeseni pred letom setve sladkorne pese), ki so nato okvir za dogovor o ponudbi sladkorne pese kupcu v naslednjem letu.

5. Razmerja do kupcev

 • S kupcem imamo oseben neposreden stik in se vsako leto pred sklenitvijo pogodbe sestanemo in dogovorimo o površinah, ter ostalih pogojih prodaje sladkorne pese za naslednje leto. Za ta namen sklenemo pogodbo o prodaji v kateri dogovorimo odkupne količine, ceno, pogoje prevzemanja pese način in rok plačila. Dvakrat letno obvestimo kupca o stanju sladkorne pese prvič do 1 junija in drugič do 25 avgusta.

6. Distribucijske poti

 • Sladkorna pesa se prideluje na slovenskih poljih in je to slovenski proizvod. Sladkor, ki ga pridobimo iz sladkorne pese pridelane v Sloveniji  je lahko zanimiv proizvod za slovenskega kupca. Tako našo ponudbo ovrednotimo s sloganom uživajte v sadovih dela slovenskih kmetov. Dostava pridelka sladkorne pese našemu kupcu poteka v skladu s pogodbo s kamioni. Dostava sladkorne pese je v tovarno sladkorja Viro v Virovitici.

7. Segmentacija kupcev

 • Kupec pridelane sladkorne pese je HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Ulica grada Vukovara 269 g 1000 Zagreb.
 • Sladkor iz sladkorne pese pridelan v Sloveniji bi naj v bodoče dosegel slovenskega kupca na trgovskih policah trgovin v Sloveniji ( Mercator….)

8. Struktura stroškov

 • V strukturi stroškov našega delovanja imamo stalne stroške za plačo, najemnino, plačila telekomunikacijskih storitev….) in spremenljive stroške, ki nastanejo ob distribuciji semena, mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev, organizaciji  setve, spravila in izobraževanju pridelovalcev ….

9. Viri prihodkov

 • Vir prihodka predstavlja pokrivanje stroškov organizacije pri pridelavi sladkorne pese in marža pri prodaji semena, gnojil, fitofarmacevtskih sredstev Marža predstavlja večji del prihodka k skupnim prihodkom.