Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.

Sporočilo za javnost PDF Natisni E-pošta

Združenje pridelovalcev sladkorne pese je bilo ustanovljeno leta 2002 z namenom, da interesno združuje in predstavlja vse člane združenja pri njihovem dogovarjanju o pogojih pridelave sladkorne pese s Tovarno sladkorja d.d. Ormož in o položaju sladkorja in drugih proizvodov iz sladkorne pese na slovenskem in tujem trgu. Kot svoje naloge si je združenje določilo ohranjanje in spodbujanje pridelave sladkorne pese v Republiki Sloveniji, interesno zastopanje članov pri Tovarni sladkorja Ormož, upravnih organih, občinah in pri drugih organih, kjer se uveljavlja interes članov ter preverjanje in spodbujanje pridelave alternativnih posevkov.

Tovarna sladkorja Ormož je sladkor nazadnje pridelovala leta 2006. Dne 03. aprila 2007 je bilo, v zvezi s prenehanjem obratovanja tovarne, na spletni strani RTV med drugim zapisano: »TSO bo sicer od sklada za prestrukturiranje v zameno za opustitev proizvodnje sladkorja in prestrukturiranje prejel 38,9 milijona evrov. Okoli 3,9 milijona evrov bodo prejeli pridelovalci sladkorne pese, 8,2 milijona evrov bodo v okviru odpravnin dobili zaposleni, preostanek sredstev pa bo porabljen za zapiranje, razgradnjo in okolijsko sanacijo tovarne.«

Člani združenja na prenehanje obratovanja Tovarne sladkorja Ormož nismo mogli vplivati, ker je o tem odločal večinski lastnik, nizozemski živilski koncern Consun, ki se je tudi s sindikati tovarne dogovoril o odškodninah zaposlenim delavcem.

Ker se izteka obdobje zapiranja in likvidacije Tovarne sladkorja Ormož in čas izplačil odškodnin pridelovalcem sladkorne pese za opuščeno proizvodnjo sladkorne pese, smo člani združenja preverili ali držijo napovedi, ki so bile razlog za zapiranje naše tovarne sladkorja. Ugotavljamo, da napovedi o nezmožnosti rentabilne pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja iz te pese ne držijo. V tem času je prišlo celo do pomanjkanja sladkorja v Evropi, samooskrba v Republiki Sloveniji pa je presegla spodnjo kritično mejo.

Člani združenja ugotavljamo, da Slovenija potrebuje lastno pridelavo sladkorne pese, zato smo cilje in naloge na novo opredelili v spremembah statuta, ki so ga potrdili vsi regijski zbori članov združenja. Po likvidaciji Tovarne sladkorja Ormož je namen združenja ponovna organizacija pridelave sladkorne pese in skupen nastop s to poljščino na trgu. Ta namen bo združenje uresničevalo z naslednjimi  cilji delovanja:  ponovno organizacijo pridelave sladkorne pese v Republiki Sloveniji;  interesnim zastopanjem članov pri uveljavljanju njihovih interesov in seznanjanjem svojih članov z novostmi s področja pridelave sladkorne pese.

Člani združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije se zavedamo svoje odgovornosti do zagotavljanja lastne samooskrbe pri prehrani v Republiki Sloveniji. Poskusili in storili bomo vse, da pride ponovno do pridelave sladkorne pese, kot pomembne poljščine v poljedelskem kolobarju v pričakovanju, da se bo v državi našlo dovolj modrosti za ponovno proizvodnjo sladkorja iz te sladkorne pese. To ne delamo samo zase ampak predvsem zaradi koristi naših otrok in vnukov.

 

Franc Veršič
Namestnik predsednika združenja