Organi Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. Natisni


Ustanovitelji Zadruge Kooprerativa Kristal z.o.o. so se na ustanovitveni skupščini opredelili da je Zadruga je samostojno združenje oseb, ki so se prostovoljno združile zaradi uresničevanja skupnih gospodarskih, socialnih ali kulturnih potreb in hotenj na podlagi podjetja, ki jim je skupno in ga demokratično upravljajo. Za osnovne vrednote so se odločili da Zadruga temelji na vrednotah samopomoči, demokratičnosti, samoodgovornosti, samouprave, enakosti, pravičnosti in solidarnosti. Zadružni člani - v skladu z izročilom prvih ustanoviteljev - verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge.

Zadruga se ustanavlja z namenom trajnega opravljanja dejavnosti. Izvaja dejavnosti gospodarskega podjetništva, kot jih določa Uredba o opredelitvi dejavnosti podjetništva.

Najvišji organ Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. je:

1. Skupščina Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.

Ustanovitelji so na ustanovitvenem občnem zboru dne 8.11.2016 izvolili predstavnike v naslednje organe zadruge:

2. Predsednik  Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o., ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora:

 • Kosi Miroslav

3. Upravni odbor:

 • Gumilar Boris
 • Dobnik Darko
 • prof. dr. Rozman Črtomir
 • Štih Franc
 • Trstenjak Slavko
 • Prelog Marko
 • Kozar Robert
 • Obran Franc

4. Nadzorni odbor:

 • Cigan Jožef
 • Küčan Franc
 • mag. Šumak Dejan

5. Strokovni tajnik:

 • mag. Hunjadi Vladimir