Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
Organi Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. PDF Natisni E-pošta


Ustanovitelji Zadruge Kooprerativa Kristal z.o.o. so se na ustanovitveni skupš?ini opredelili da je Zadruga je samostojno združenje oseb, ki so se prostovoljno združile zaradi uresni?evanja skupnih gospodarskih, socialnih ali kulturnih potreb in hotenj na podlagi podjetja, ki jim je skupno in ga demokrati?no upravljajo. Za osnovne vrednote so se odlo?ili da Zadruga temelji na vrednotah samopomo?i, demokrati?nosti, samoodgovornosti, samouprave, enakosti, pravi?nosti in solidarnosti. Zadružni ?lani - v skladu z izro?ilom prvih ustanoviteljev - verjamejo v eti?ne vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge.

Zadruga se ustanavlja z namenom trajnega opravljanja dejavnosti. Izvaja dejavnosti gospodarskega podjetništva, kot jih dolo?a Uredba o opredelitvi dejavnosti podjetništva.

Najvišji organ Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. je:

1. Skupš?ina Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.

Ustanovitelji so na ustanovitvenem ob?nem zboru dne 8.11.2016 izvolili predstavnike v naslednje organe zadruge:

2. Predsednik  Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o., ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora:

 • Kosi Miroslav

3. Upravni odbor:

 • Gumilar Boris
 • Dobnik Darko
 • prof. dr. Rozman ?rtomir
 • Štih Franc
 • Trstenjak Slavko
 • Prelog Marko
 • Kozar Robert
 • Obran Franc

4. Nadzorni odbor:

 • Cigan Jožef
 • Kü?an Franc
 • mag. Šumak Dejan

5. Strokovni tajnik:

 • mag. Hunjadi Vladimir