Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.

ZADRUGA KOOPERATVA KRISTAL z.o.o.

skupina proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

 

Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

Predstavitev Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. PDF Natisni E-pošta


Zadrugo Kooperativa Kristal z.o.o. je ustanoviljena 8. novenbra 2016. Temeljni namen Zadruge je uvajanje in razvoj pridelave sladkorne pese v Sloveniji. V Zadrugi skrbimo in pomagamo, da se kmetje postopoma preusmerjajo v pridelavo sladkorne pese, s čimer varujemo naravo in razširjamo poljedelski kolobar, ter izboljšamo ekonomski učinek na kmetijah.

Zadruga služi svojim članom in utrjuje zadružno gibanje s sodelovanjem na krajevni, državni, regijski in mednarodni ravni.

 Predstavitev Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.  Predstavitev Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.

Zadruga temelji na vrednotah samopomoči, demokratičnosti, samoodgovornosti, samouprave, enakosti, pravičnosti in solidarnosti. Zadružni člani - v skladu z izročilom prvih ustanoviteljev - verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge.

Zadruga se ustanavlja z namenom trajnega opravljanja dejavnosti. Izvaja dejavnosti gospodarskega podjetništva, kot jih določa Uredba o opredelitvi dejavnosti podjetništva.

Zadruga je nastala iz Združenja pridelovalcev sladkorne pese, katero si je ves čas prizadevalo ponovno pridelavo sladkorne pese. Člani Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.ugotavljamo, da Slovenija potrebuje lastno pridelavo sladkorne pese, zato smo cilje in naloge na novo opredelili v ustanovitvenem aktu in zadružnih pravilih, ki so jih potrdili vsi ustanovitveni člani.
Namen Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. je ponovna organizacija pridelave sladkorne pese in skupen nastop s to poljščino na trgu. Ta namen bo zadruga uresničevala z naslednjimi cilji delovanja: ponovno organizacijo pridelave sladkorne pese v Republiki Sloveniji; interesnim zastopanjem članov pri uveljavljanju njihovih interesov in seznanjanjem svojih članov z novostmi s področja pridelave sladkorne pese.

 Predstavitev Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.  Predstavitev Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.

Člani Zadruge Kooperatva Kristal z.o.o. kot pridelovalci sladkorne pese v Sloveniji se zavedamo svoje odgovornosti do zagotavljanja lastne samooskrbe pri prehrani v Republiki Sloveniji. Poskusili in storili smo vse, da je prišlo do ponovne pridelave sladkorne pese v letu 2017, kot pomembne poljščine v poljedelskem kolobarju v pričakovanju, da se bo v državi našlo dovolj modrosti za ponovno predelavo le-te v proizvodnjo višjih produktov kot je sladkor in/ali drugih alternativnih proizvodov iz te sladkorne pese. To ne delamo samo zase ampak predvsem zaradi koristi naših otrok in vnukov.

Članom Zadruge Kooperativa poleg osnovne dejavnosti pridelave sladkorne pese ponujamo še druge usluge pri pridelavi hrane, kot tudi nabava krme za živino in druge repromateriale.

Sedež zadruge je: Ormož
Poslovni naslov zadruge je: Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož.

Ormož, 22.2.2017

Predsednik UO:
Miroslav Kosi