Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
Pridelava sladkorne pese v letu 2017 PDF Natisni E-pošta


Prejšnje leto smo ponovno za?eli pridelovati sladkorno peso na naših njivah. Pogodba o odkupu je narejena z hrvaško tovarno sladkorja »VIRO« Virovitica. Kljub poznemu za?etku podpisovanja pogodb za pridelavo smo imeli 35 pridelovalcev na površini od 74,8 ha. Vsem pridelovalcem smo preskrbeli seme sladkorne pese, organizirali setev, organizirali nabavo zaš?itnih sredstev, spremljali in svetovali pri zašiti, ter uspešno organizirali spravilo in odvoz.  Do 23. decembra smo vso sladkorno peso popla?ali in takoj za?eli z novo »kampanjo« za pridelavo sladkorne pese. Ker so rezultati prejšnjega leta, po pridelku in finan?ni plati, izredno dobri smo pristopili k nabavi lastne mehanizacije za pridelavo sladkorne pese.

 Pridelava sladkorne pese v letu 2017  Pridelava sladkorne pese v letu 2017

Setev smo za?eli 27. marca 2017 in sklop sladkorne pese 22. maja.

 Pridelava sladkorne pese v letu 2017  Pridelava sladkorne pese v letu 2017

Obisk polj pod sladkorno peso predstavnikov tovarne sladkorja in obisk polj državne sekretarke pri MKGP mag. Tanje Strniša, 10. oktobra, pred za?etkom spravila

 

Za teko?e leto smo že podpisli pogodbo za dobavo sladkorne pese za isto tovarno sladkorja.

Spravilo je potekalo brez ve?jih težav in smo vse uspeli narediti v optimalnem ?asu. Odvoz je bio odli?no organiziran z strani tovarne sladkorja. Po odvozu je že naslednji dan vsak pridelovalec imel »v rokah« obra?un.

 Pridelava sladkorne pese v letu 2017  Pridelava sladkorne pese v letu 2017

Spravilo in »rezultat« spravila sladkorne pese

V teku je zbiranje pogodb za teko?e leto. V ta namen organiziramo po podro?jih, kjer se pridelovala sladkorna pesa, predstavitve splošnih pogojev za pridelavo z možnostjo podpisovanja samih pogodb. Vsak pridelovalec kateri želi pridelovati sladkorno peso mora biti ?lan Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. in s tem pridobi vse pravice enakopravnega ?lana zadruge. S tem ko izpolni pristopno izjavo lahko »naredi« pogodbo in s tem zagotovi možnost pridelovanja in siguren odkup pridelka. V ?asu pridelave ga ves ?as zadruga spremlja z nasveti in vso potrebno pomo?jo. Zadruga  Kooperativa Kristal z.o.o. zagotovi kvalitetno seme, organizira setev, svetuje in pomaga pri zatiranju plevela in bolezni, organizira skupno nabavo zaš?itnih sredstev, ter organizira spravilo in odvoz sladkorne pese. Odvoz sladkorne pese je iz njive. Strošek pridelovalca je do nalaganja na kamion, odvoz pa tovarne sladkorja. Za letošnje leto smo predvideli pridelavo na približno 150 ha in do zapolnitve te površine bomo sklepali pogodbe.

Za zaš?ito sladkorne pese bo v letošnjem letu nekaj ve? zaš?itnih sredstev. V teku je registracija teh zaš?itnih sredstev. Isto tako predvidevamo nabavo sejalnice, »kombanja« za spravilo, prekladalno ?istilna rampa pa je že nabavljena.

V letošnji pridelavi moramo povdarek dati na kvaliteto sladkorne pese. Z primerno kvaliteto in primernim pridelkom lahko dosežemo primerni finan?ni efekt.

Ve? slik o pridelavi sladkorne pese v letu 2017 si lahko ogledate v galeriji.

UO Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.