Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.

ZADRUGA KOOPERATVA KRISTAL z.o.o.

skupina proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

 

Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015 PDF Natisni E-pošta

Poročilo obsega samo glavne dogotke v letu 2015.

21.12.2014 - Prvi sestanek z EU poslancem g. Francijem Bogovičem in gospodom Miljenkom Muha v Slov. Bistrici. Dogovorili se o osnovnih smernicah delovanja.


5.1.2015 - Sestanek pri županu občine Ormož. Seznanili župana z našimi aktivnostmi in smernicami za naprej.

 Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015

31.1.205 - Krško – predstavitev »Idejne zasnove poslovnega modela ponovne vzpostavitve proizvodnje sladkorne pese in sladkorja v Sloveniji«. Ugotovili smo da sladkorno industrijo lahko naredimo z domačim kapitalom.


3.2.2015 - Sestanek z P&L (g. Schmitz). P&L se ne želi vključiti v investiranje ča pa bi prišlo do realizacije izgradnje tovarne pa so se pripravljeni pogovarjati.


17. 2. 2015 - Ljubljana, sestanek z EU poslancem g. Bogovičem, dr. Golob, dr. Dimovski in predstavniki ZPSPS - priprava za skupni sestanek z ministrom.


24.2. 2015 - Ljubljana; Sestanek na MKGP z ministrom. Dogovorjenoda se pristopi h izdelavi poslovnega načtra. Za izdelavo poslovnega načrta MKGP naredi javni razpis in ga financira.


6.3.2015 - Krško, operativni sestanek glede nadaljnjih operativnih aktivnosti.


10.3.2015 - Portorož - Posvet Zadružnikov. Minister javno pove da podpira prizadevanja ZPSPS in da se pristopi izdelavi poslovnega načrta, v katerem je potrebno vse detajle natančno določiti in odkloniti vse sume opravičenosti oživitve sladkorne industrije v Sloveniji, ali pa jih zavrči.


16.3.2015 – sestanek UO, NO in ČR ZPSPS na Fakultei za kmetijstvo in biosistemske vede UM. Na sejo so posebej povabljeni: evropski poslanec g. Franci Bogovič, direktor KOSTAK-a g. Miljenko Muha, predstavniki KGZS dr. Dušica Majer in Tone Jagodic, dekan FKBV UM prof. dr. Mario Lešnik in prof. dr. Jernej Turk član Sveta za kmetijstvo pri MKGP. Po uradnem uvodu je g. Franci Bogovič povedal spodbudne novice in predlaga da se naš projekt uvrsti v taki imenovani »Junckerov« plan. Razloži tudi nadaljnje korake in obliko delovanja. Povdarja pa da je pri tem nujno potrebno sodelovati z lastnimi sredstvi. V razpravi se odloči da je potrebno določiti smernice katere so napisali strokovnjaki KOSTAK-a. Vsi se strinjajo da bo potrebno še dosti napora da se realizira projekt – je pa to samo novi izziv.

Ker se predvideva končanje študije do konca junija se do takrat opravijo vse priprave. Odločeno je da se pošlje okrožnica vsem anketirancem in se jih obvesti o zaključkih seje.


7.5.2015 - smo sodelovali v Državnem Svetu na posvetu »Inženirji in gospodarstvo« katerega je organizirala »Slovenska inženirska Zveza«. Pod točko 8 je naš predstavnik prof. dr. Črtomir Rozman predstavil na temo » Vrnitev pridelave sladkorne pese in tovarne sladkorja v Ormožu«. Isti dan ob 14. uri smo se srečali še z državnim sekretarjem g. Metodom Dragonjom in mu predstavili naš projekt, ter mu predstavili težave v zvezi s tem. Gospod državni sekretar je obljubil da bo se najprej posvetoval z ministri za kmetijstvo in ministrom za gospodarstvo in potem bo nas obvesti glede tega. Nekaj mesecev po tem sestanku še ni odgovora.

 Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015

25.5.2015 - Smo imeli 10. Redno skupščino ZPSPS. Na skupščino smo povabili predstavnike lokalne skupnosti, KGZS, KGZ Ptuj, M. Sobota in Maribor, Sindikat kmetov Slovenije, ZZS, Fakultete za kmetijstvo UM in UL, ter posebni gost evropski poslanec g. Franc Bogovič. Po uradnem delu, v točki plana in kot zaključek Skupščine smo odločili da smo z skupnimi močmi in združeni lahko dosežemo cilje.


25 in 26. 6.2015 - smo v okviru sodelovanja z podjetjem DSD ki ga predstavlja g. Hans van Klink obiskali Univerzo Wageningen (Kosi, Hunjadi, Rozman, Šumak). Najprej smo si ogledali raziskovalni center v vasi Lelystad, kjer na 1700 ha izvajajo raziskave za kmetijstvo in jih potem integrirajo v gospodarstvo. Po ogledu smo še imeli kratko predstavitev novega pilotnega obrata za predelavo sl. pese. Pogovarjali smo se tudi o tem, da se ta tehnologija »prenese« v Slovenijo. Spoznali smo se tudi z novimi trendi predelave sladkorne pese. Dogovorili smo tudi nadalnje aktivnosti, ter določili naslednje korake oziroma termine. O vsem teh aktivnosti smo pozneje obvestili ministra za kmetijstvo in ga obenem povabili  na agroživilski sejem AGRA v Gor. Radgoni.

 Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015

3.7.2015 - smo na povabilo evropskega poslanca g. Franca Bogoviča sodelovali na drugem posvetu sadjarjev in zelenadarjev na temo »Organizacija proizvajalcev«. Takšna organizacija je primerna tudi za nas.


Od 22. do 27.8.2015 - smo sodelovali na agroživilskem sejmu AGRA. Že tretjo leto zapored sodelujemo na agroživilskem sejmu AGRA v Gor. Radgoni, tudi sedaj smo se na sejmu predstavili z našimi prizadevanji. Obiskalo nas je veliko kmetov, gospodarstvenikov, politikov, posebej pa smo ponosni na obisk nizozemskega veleposlanika g. Twaalfhoven-a. Z odzivom in komentarji smo zelo zadovoljni, saj si vsi želijo da se pesa vrne na naša polja.

 Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015

24.8.2015 - smo organizirali, prav tako na sejmu, veliki mednarodni posvet z anaslovom »Sladkorna pesa – novi izzivi«. Vsi udeleženci posveta se strinjajo da se pesa mora vrniti na slovenska polja saj je najbolj prespektivna poljščina v Evropi. To trditev dokazujejo tudi študije znanih evropskih analitikov. Isto tako je nujno potrebno za živilsko industrijo da dobimo sladkor, ali druge izdelke za živilsko predelovalno industrijo iz sladkorja. Sladkor je danes pomembna industrijska dobrina.


16.9.2015 - na vabilo nizozemskega veleposlanika v R. Sloveniji g. E.F.M Twaalfven-a smo se pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju z nizozemskimi gospodrarstveniki. Dobili smo vso moralno, politično in logistično podporo.


21.9.2015 - smo na inicijativo LO SMC v Državnem Zboru predstavili naša prizadevanja poslanski skupini SMC.


Od 27.9 do 1.10.2015 - smo v sodelovanju z evropskim poslancem g. Francijem Bogovič-em organizirali strokovno ekskurzijo v Belgijo in Nizozemsko. Na ekskurzijo smo povabili vse inštitucije katere se ukvarjajo z kmetijstvom; MKGP, MGTR, KGZS, ZZS, Fakultete za kmetijstvo, Kmetijski inštitut, Sindikat kmetov Slovenije, medije in kmete. Na naše vabilo je bio zelo slab odziv, predvsem pa nas preseneča odziv MKGP. Z druge strani pa je velik interes kmetov, tako da smo celo nekaterim trebali odkloniti udeležbo. O strokovni ekskurziji smo podali posebno sporočilo za javnost. Glavno sporočilo strokovne ekskurzije:

Po vseh predstavitvah, ogledih in opravljenih razgovorih s strokovnjaki lahko povzamemo, da je kljub velikim spremembam ponovna pridelava sladkorne pese ob ustrezni organiziranosti v Sloveniji možna in ekonomsko upravičena. Vendar bo zaradi razpoložljivih površin in s tem povezane ekonomske upravičenosti smer predelave sladkorne pese v prihodnosti popolnoma drugačna kot smo si do nedavnega še predstavljali.

Najpomembnejši napotek, ki smo ga dobili in je hkrati tudi naš zaključek je, da je za uspešno izvedbo projekta potrebna povezanost in sodelovanje vseh akterjev (pridelovalcev, predelovalcev, fakultet, države, itn.)

 Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015

21.10.2015 - smo sodelovali na 1. Konferenci industrije pijač, katero je organizirala GZS – ZKŽP.


18.11.2015 - sodelovanje na 30.tradicionalnem posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem.


23. 11. 2015 - smo na 55. Obletnici Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede dobili »Zahvalo« za strokovno sodelovanje na področju gospodarstva.


30.11.2015 - je bila 6. Redna seja komisije za sladkorno peso pri KGZS. Poleg članov komisije na seji so sodelovali predsednik KGZS g. Cvetko Zupančič, direktor  KGZS g. Branko Ravnik in predsednik ZZS g. Peter Vrisk.  Vsi omenjeni se strinjajo da je potrebno vrniti sladkorno peso na naša polja. Obvezali so se da bodo o teh aktivnostih obveščali in sodelovali z MKGP.


30.11.2015 -  so prdesedni k ZPSPS  g Miroslav Kosi, in naš član g. Dejan Šumak odpotovala v Bruselj na sestanek z predstavniki DSD in Univerze Wageningen. Pozneje so imeli sestanek z g. Francijem Bogovičem, evropskim poslancem in z g. van Nistelrooij, evropskim poslancem Nizozemske. Dogovarjali so naslednje pomembne korake v realizaciji našega projekta.


4.14.2015 - sestanek z LO SMC. Želeli so se seznaniti z situacijo z lokacijo Ormož in in predlagali tudi druge rešitve. Želijo da se predelovalni obrat postavi v Ormožu in bodo pri tem pomagali.


7.12. 2015 - Smo obiskali (Kosi, Trstenjak, Štefančič in Hunjadi) Združenje pridelovalcev sladkorne pese Avstrije. Sprejel nas je direktor g. Marcus Schöberl. Tema razgovora je bila njhova organizacija Združenja (Zadruga).

 Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poročilo o delu ZPSPS v letu 2015

14.12.2015 -  je UO, NO in ČR ZPSPS imelo 2 redno sejo. Seja je potekala v dobrem vzdušju in pohvalama za veliko storjenega, sedaj že v prejšnjem letu. Sprejeti so sklepi o nadaljnjih aktivnosti. Zavedamo se tudi da nam plani za drugo leto prinašajo veliko dela, česar pa se veselimo.


Na pobudo prof. dr. Janvit Goloba, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, pa čez celo leto izvajamo preiskus pridelave sladkorne pese v Sloveniji. Posejali smo 6 ar sladkorne pese. Povdarek je na gnojenju z aktivnim ogljem. Pridelavo smo naredili mi z strokovnim sodelavcem, analizo tal in pese pa dela Biotehniška Fakulteta UL, pod vodstvom prof.dr. Roka Miheliča. Rezultati še niso končno obdelani.


V tem času nas tudi aktivno spremljajo mediji, tako pisani kot TV in radio.


Več slik o poročilu o delu ZPSPS v letu 2015 si lahko ogledate v galeriji.

Ormož, 17.12.2015

Pripravil:
Mag. Vladimir Hunjadi

Priloga:
iconSladkorna pesa - Novi izzivi