Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
Poro?ilo December - Februar PDF Natisni E-pošta


V nadaljevanju naših aktivnosti smo 29.11.2013 sodelovali na posvetu »Evropske poti sredstev za razvoj Slovenije« v Ljutomeru. Posveta so se udeležili in sodelovali minister za kmetijstvo in okolje g. mag. Dejan Židan, evropski poslanci dr. Ivo Vajgl in dr Zofija Maze Kukovi?. Na posvetu je bilo govora tudi o sladkorni industriji, o veliki priložnosti o ponovni pridelavi in predelavi sladkorne pese. G. minister je obljubil da bo do konca leta kon?an spor med lastniki tovarne in MKO oziroma agencije za kmetijske trge, katera vodi ta postopek.


Že 10.12.2013 smo imeli sestanek z nemškim podjetjem P&L katero pakira sladkor za slovensko tržiš?e na lokaciji stare tovarne sladkorja. Obvestili smo jih o naših namerah in jih povabili v sodelovanje. Obljubili so da bodo pobudo preu?ili in nam odgovorili v kratkem.


19.12.2013 smo na pobudo enega od potencialnih investitorjev imeli sestanek na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj (MGTR). Dogovorili smo se za sodelovanje in pomo? predvsem v administrativnih zadevah glede izgradnje tovarne sladkorja. Potencialni investitor je izrazil željo za razširitev svojih dejavnosti na še druga podjetja v Sloveniji. Gospod je predlagal tudi druge industrijske obrate, poleg tovarne sladkorja . Tovarna sladkorja ostane vodilna industrija iz katere pa se pozneje lahko naredijo manjši industrijski obrati kateri predelujejo stranjske produkte v višjo obliko z precejšnjo dodano vrednostjo.

 Poro?ilo December - Februar  Poro?ilo December - Februar

17.12.2013 smo imeli ?etrto redno sejo UO, NO in ?R Združenja na kateri smo pregledali dosedanje rezultate in si za?rtali osnovne smernice za naslednjo poslovno leto. Z dosedanjimi rezultati smo zelo zadovoljni, edina težava pa je pridobitev lokacije za novo tovarno sladkorja. Predlagano je da se mora najti tudi »rezervna« lokacija v primero ?e bi se zaklju?ek likvidacije preve? zavla?eval, pa ?eprav bo nova lokacija celotni projekt podražila za približno 30% na dosedanjo ocenjeno vrednost.


27.1.2014 je Komisija za sladkorno peso pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) imela 3. redno na kateri je dogovorjeno da bo svetovalna služba pri KGZS izvajala anketo med potencialnimi pridelovalci sladkorne pese. Anketa se bo izvajala v ?asu subvencijskih vlog na vseh obmo?nih kmetijsko gozdarskih Zavodih (KGZ), tako da zraven subvencijske vloge vsak kmet dobi tudi anketni list, katerega bo izpolnil. Z to anketo želimo ugotoviti pripravljenost kmetov za pridelavo sladkorne pese v Sloveniji. V ta namen smo vsem ?lanom Združenja poslali okrožnico z katero jih obveš?amo o anketi, naših aktivnostih, o planu za teko?e leto in isto tako da smo se na predsedstvu odlo?ili da letos ne bomo izvajali regijskih zborov zaradi ?asovne stiske in stroškov. Po izvedeni anketi bomo vse potencialne pridelovalce sladkorne pese obvestili o rezultatu ankete. Rezultati ankete bodo predvidoma znani v mesecu maju.


6.2.2014 smo dobili odgovor Vlade RS na vprašanje Združenja in svetnika g. dr. Janvita Goloba o razrešitvi zapletov okrog razgradnje stare tovarne sladkorja. Odgovor je dokaj nerazumljiv in bomo iskali dodatno pojasnilo vlade. (Vprašanje oz. sklep z posveta v DS R. Slovenije od 14.11.2013).


18.2.2014 smo še imeli tiskovno konferenco na kateri smo še obvestili širšo javnost o naših aktivnosti in ponovno apelirali na važnost ankete in vseh akterjev za ponovno pridelavo in predelavo sladkorne pese v Slovenije.


Poleg omenjenih aktivnosti potekajo še druge, sedaj že »vsakdanje« aktivnosti. V tem ?asu smo imeli šest sestankov iniciativnega odbora za izgradnjo tovarne sladkorja. Kon?uje pa se tudi študija: «Finan?na analiza investicije v tovarno sladkorja«, katera bo namenjena predvsem investitorjem in za izvajanje same investicije.

Ve? slik o Poro?ilu December - Februar si lahko ogledate v galeriji.

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon Anketa o pridelavi sladkorne pese v Sloveniji po letu 2017