Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
Poro?ilo Junij - November 2013 PDF Natisni E-pošta


Ker nam je znani režim kvot za sladkor (ukinitev kvot z 1. Oktobrom 2017) smo se v Združenju obrnili na konkretne naloge da uresni?imo naše namere.


Ker je za pridelavo in predelavo sladkorne pese nujno potreben obrat (tovarna) za predelavo sladkorne pese smo v Združenju vse napore usmerili v pridobivanje lokacije za tovarno Najprimernejša lokacija bi bila stara lokacija TSO zaradi že zgrajene infrastrukture in bi v skupni investiciji zmanjšalo stroške za približno 30 %.


9.7.2013 smo še predstavili študijo izvedljivosti  predsedstvu KGZS. Predstavil jo je g. prof. dr. ?rtomir Rozman. Z študijo so zelo zadovoljni in podpirajo naša prizadevanja in konkretno pomo? pri ponovnem  uvajanju sladkorne pese v poljedelski kolobar.


16.7.2013 smo obiskali predstavnika enega od investitorjev v Budimpešti. Dogovorili smo se da investitor na osnovi našega razgovora poda pismo namere (LOI), kar je tudi pozneje naredil.


Od 24.8. do 29.8.2013 smo sodelovali na sejmu AGRA v Gor. Radgoni. Razstavni prostor nam je dala KGZS, kaj je že primer dobrega sodelovanja, ter jim se za ta prostor zahvaljujemo. Vsi potencialni pridelovalci sladkorne pese so nas celo prosili naj vztrajamo pri naših prizadevanjih in kako bi bilo dobro ?e bi se sladkorna pesa vrnila na njive. Za namene sejma smo izdelali posebno zloženko katero smo delili mimoido?imi. Med številnimi obiskovalci so bili tudi pomembni slovenski politiki, EU poslanci in gospodarstveniki kateri so vsi skupaj izražali podporo našim aktivnostim. To nam je dalo še ve? mo?i da vztrajamo.

Poro?ilo Junij - November 2013"> <span style=Poro?ilo Junij - November 2013" /> Poro?ilo Junij - November 2013"> <span style=Poro?ilo Junij - November 2013" />


3.9.2013 smo imeli sestanek na MKO, kjer smo govorili o problemih pridobivanja oziroma o nakupu lokacije za novo tovarno sladkorja. Ker nas predvsem zanima stara lokacija smo zahtevali od MKO da nekako »rezervira« to lokacijo dokler se ne reši spor v zvezi likvidacije stare tovarne sladkorja. Namre?, lastnik lokacije (nizozemski Royal Cosun) ne želi prodati zemljiš?a dokler se spor likvidacije uradno ne zaklju?i. Odgovor na vprašanje kdaj bo likvidacija kon?ana je bil: se ne ve, zadeva je na sodiš?u, vas obvestimo kdaj bo kon?ano.


Od 27.9 do 29. 10. 2013 smo sodelovali na lokalnem sejmu KOVITO v Ormožu. Sejem je slovesno odprl minister za kmetijstvo in okolje g. mag. Dejan Židan. Izkoristili smo to priložnost in smo se posebej sre?ali z ministrom na temo lokacije. Odgovor je spet bil da treba po?akati na sodni proces likvidacije.

Poro?ilo Junij - November 2013"> <span style=Poro?ilo Junij - November 2013" /> Poro?ilo Junij - November 2013"> <span style=Poro?ilo Junij - November 2013" />


4.10.2013 smo na iniciativo ZPSPS imeli sestanek na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemska vede v Mariboru (FKBV – MB) za dogovor o sodelovanju. To našo iniciativo so predstavniki fakultete z veseljem sprejeli.


14.11.2013 smo na vabilo Državnega sveta RS in g. prof.dr. Janvita Goloba organizirali posvet na temo »Možnosti za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji«. (glej: http://www.ds-rs.si/?q=node/4173 ) Na posvet smo povabili vse predstavnike vladnih in nevladnih organizacij, ter interesne skupine.


Namen posveta je ukazati na dosedanje dosežke in težave pri tem nacionalnem projektu. Kolege predavatelji prof. dr. Mario Lešnik, prof. dr. ?rtomir Rozman in g. Slavko Trstenjak so prestavili osnovne zna?ilnosti in pomen sladkorne pese,  ter ekonomske in socialne u?inke. Najprej smo opozorili na nesmiselnost in nepotrebno »kreganje« okrog tega kdo je »kriv« za uni?enje sladkorne industrije v Sloveniji. Tukaj želimo ukazati da je takšno po?etje nespametno in nepotrebno izgubljanje energije okrog ne?esa, kaj tako ali druga?e ne moremo spremeniti. Naš namen ni iskanje krivcev, temve? iskanje rešitev za ponovno pridelavo in predelavo sladkorne pese v Sloveniji. Pri tem smo podali svetli primer skupine BEET Ireland z Irske katera že gradi novo tovarno sladkorja na Irskem. V nadaljevanju smo pokazali številne prednosti sladkorne industrije ter multiplikativnost pozitivnih efektov proizvodnje sladkorja in stranjskih produktov.

 Poro?ilo Junij - November 2013  Poro?ilo Junij - November 2013


Za novo tovarno potrebujemo lokacijo, katero trenutno ni mogo?e odkupiti, pa bi jo druga?e  lahko. Lastnik ne želi prodati zemljiš?a dokler likvidacija ni kon?ana. Lokacija stare TSO nam investicijo poceni približno 30%.  Zaradi tega smo zahtevali od Vlade RS da ?im prej omogo?i pogoje za izgradnjo tovarne, ta pogoj je likvidacija stare tovarne v Ormožu. Ta problem lahko reši samo Vlada RS, kajti ona je odgovorna za likvidacijo. Lokacija stare TSO je prazna, ?eprav se pri zapiranju obljubljala nadomestna proizvodnja. Sedem let po zapiranju (prenehanje proizvodnje) TSO se na tej lokaciji ni zgodilo ni?. Mnenja smo da treba Vlada RS prek svojih resornih ministrstev rešiti problem likvidacije in potem lahko nadaljujemo z projektom, kajti investitorji ne bodo ?akali dolgo ?asa. Oni želijo svoj kapital oplemenititi in svojo priložnost vidijo v sladkorni industriji v Sloveniji. ?e investitorji, ki so iz vseh kontinentov Sveta, tukaj vidijo poslovno priložnost, mi pa ne, potem je (verjetno) nekaj z nami na robe. Pa najprej raz?istimo pri sebi, ali potrebujemo pridelavo in predelavo sladkorne pese ali ne. Ali je boljše kupiti sladkor na tujem trgu in podpirati tujo (sladkorno) industrijo in kmetijstvo ali imeti lastno industrijo sladkorja. Mi v Združenju smo mnenja da je boljše imeti lastno industrijo.


18.11.2013 smo v Slivnici imeli tretjo redno sejo UO, NO in ?R. Na seji smo obravnavali predvsem problematiko lokacije predelovalnega obrata in strategijo za naprej.
Isti dan na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemska vede v Mariboru (FKBV – MB) smo podpisali dogovor o sodelovanju med ZPSPS in  FKBV – MB. Z obe strani je izkazano veliko zadovoljstvo zaradi dogovora in upanja da bomo skupaj sodelovali v kreiranju boljše kmetijske politike Slovenije.

 Poro?ilo Junij - November 2013  Poro?ilo Junij - November 2013


Poleg omenjenih aktivnosti Združenje še izvaja razli?ne druge aktivnosti katere so tudi pomembne, pa tukaj niso omenjene. Predvsem nas veseli da imamo vse ve? podpore v strokovnih krogih, ter vse ve? privržencev naše ideje, ter  strokovnjakov kateri se želijo aktivno vklju?iti v naša prizadevanja.

 

Ve? slik o Poro?ilu Junij - November 2013 si lahko ogledate v galeriji.

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon ZPSPS zloženka 2013
icon Sporo?ilo posveta
icon Agronomski pomen sladkorne pese
icon Posvet Državni svet - Slavko
icon Nagovor - Kosi

icon Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese - Rozman