Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.

ZADRUGA KOOPERATVA KRISTAL z.o.o.

skupina proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

 

Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

Poročilo Junij - November 2013 PDF Natisni E-pošta


Ker nam je znani režim kvot za sladkor (ukinitev kvot z 1. Oktobrom 2017) smo se v Združenju obrnili na konkretne naloge da uresničimo naše namere.


Ker je za pridelavo in predelavo sladkorne pese nujno potreben obrat (tovarna) za predelavo sladkorne pese smo v Združenju vse napore usmerili v pridobivanje lokacije za tovarno Najprimernejša lokacija bi bila stara lokacija TSO zaradi že zgrajene infrastrukture in bi v skupni investiciji zmanjšalo stroške za približno 30 %.


9.7.2013 smo še predstavili študijo izvedljivosti  predsedstvu KGZS. Predstavil jo je g. prof. dr. Črtomir Rozman. Z študijo so zelo zadovoljni in podpirajo naša prizadevanja in konkretno pomoč pri ponovnem  uvajanju sladkorne pese v poljedelski kolobar.


16.7.2013 smo obiskali predstavnika enega od investitorjev v Budimpešti. Dogovorili smo se da investitor na osnovi našega razgovora poda pismo namere (LOI), kar je tudi pozneje naredil.


Od 24.8. do 29.8.2013 smo sodelovali na sejmu AGRA v Gor. Radgoni. Razstavni prostor nam je dala KGZS, kaj je že primer dobrega sodelovanja, ter jim se za ta prostor zahvaljujemo. Vsi potencialni pridelovalci sladkorne pese so nas celo prosili naj vztrajamo pri naših prizadevanjih in kako bi bilo dobro če bi se sladkorna pesa vrnila na njive. Za namene sejma smo izdelali posebno zloženko katero smo delili mimoidočimi. Med številnimi obiskovalci so bili tudi pomembni slovenski politiki, EU poslanci in gospodarstveniki kateri so vsi skupaj izražali podporo našim aktivnostim. To nam je dalo še več moči da vztrajamo.

Poročilo Junij - November 2013"> <span style=Poročilo Junij - November 2013" /> Poročilo Junij - November 2013"> <span style=Poročilo Junij - November 2013" />


3.9.2013 smo imeli sestanek na MKO, kjer smo govorili o problemih pridobivanja oziroma o nakupu lokacije za novo tovarno sladkorja. Ker nas predvsem zanima stara lokacija smo zahtevali od MKO da nekako »rezervira« to lokacijo dokler se ne reši spor v zvezi likvidacije stare tovarne sladkorja. Namreč, lastnik lokacije (nizozemski Royal Cosun) ne želi prodati zemljišča dokler se spor likvidacije uradno ne zaključi. Odgovor na vprašanje kdaj bo likvidacija končana je bil: se ne ve, zadeva je na sodišču, vas obvestimo kdaj bo končano.


Od 27.9 do 29. 10. 2013 smo sodelovali na lokalnem sejmu KOVITO v Ormožu. Sejem je slovesno odprl minister za kmetijstvo in okolje g. mag. Dejan Židan. Izkoristili smo to priložnost in smo se posebej srečali z ministrom na temo lokacije. Odgovor je spet bil da treba počakati na sodni proces likvidacije.

Poročilo Junij - November 2013"> <span style=Poročilo Junij - November 2013" /> Poročilo Junij - November 2013"> <span style=Poročilo Junij - November 2013" />


4.10.2013 smo na iniciativo ZPSPS imeli sestanek na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemska vede v Mariboru (FKBV – MB) za dogovor o sodelovanju. To našo iniciativo so predstavniki fakultete z veseljem sprejeli.


14.11.2013 smo na vabilo Državnega sveta RS in g. prof.dr. Janvita Goloba organizirali posvet na temo »Možnosti za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji«. (glej: http://www.ds-rs.si/?q=node/4173 ) Na posvet smo povabili vse predstavnike vladnih in nevladnih organizacij, ter interesne skupine.


Namen posveta je ukazati na dosedanje dosežke in težave pri tem nacionalnem projektu. Kolege predavatelji prof. dr. Mario Lešnik, prof. dr. Črtomir Rozman in g. Slavko Trstenjak so prestavili osnovne značilnosti in pomen sladkorne pese,  ter ekonomske in socialne učinke. Najprej smo opozorili na nesmiselnost in nepotrebno »kreganje« okrog tega kdo je »kriv« za uničenje sladkorne industrije v Sloveniji. Tukaj želimo ukazati da je takšno početje nespametno in nepotrebno izgubljanje energije okrog nečesa, kaj tako ali drugače ne moremo spremeniti. Naš namen ni iskanje krivcev, temveč iskanje rešitev za ponovno pridelavo in predelavo sladkorne pese v Sloveniji. Pri tem smo podali svetli primer skupine BEET Ireland z Irske katera že gradi novo tovarno sladkorja na Irskem. V nadaljevanju smo pokazali številne prednosti sladkorne industrije ter multiplikativnost pozitivnih efektov proizvodnje sladkorja in stranjskih produktov.

 Poročilo Junij - November 2013  Poročilo Junij - November 2013


Za novo tovarno potrebujemo lokacijo, katero trenutno ni mogoče odkupiti, pa bi jo drugače  lahko. Lastnik ne želi prodati zemljišča dokler likvidacija ni končana. Lokacija stare TSO nam investicijo poceni približno 30%.  Zaradi tega smo zahtevali od Vlade RS da čim prej omogoči pogoje za izgradnjo tovarne, ta pogoj je likvidacija stare tovarne v Ormožu. Ta problem lahko reši samo Vlada RS, kajti ona je odgovorna za likvidacijo. Lokacija stare TSO je prazna, čeprav se pri zapiranju obljubljala nadomestna proizvodnja. Sedem let po zapiranju (prenehanje proizvodnje) TSO se na tej lokaciji ni zgodilo nič. Mnenja smo da treba Vlada RS prek svojih resornih ministrstev rešiti problem likvidacije in potem lahko nadaljujemo z projektom, kajti investitorji ne bodo čakali dolgo časa. Oni želijo svoj kapital oplemenititi in svojo priložnost vidijo v sladkorni industriji v Sloveniji. Če investitorji, ki so iz vseh kontinentov Sveta, tukaj vidijo poslovno priložnost, mi pa ne, potem je (verjetno) nekaj z nami na robe. Pa najprej razčistimo pri sebi, ali potrebujemo pridelavo in predelavo sladkorne pese ali ne. Ali je boljše kupiti sladkor na tujem trgu in podpirati tujo (sladkorno) industrijo in kmetijstvo ali imeti lastno industrijo sladkorja. Mi v Združenju smo mnenja da je boljše imeti lastno industrijo.


18.11.2013 smo v Slivnici imeli tretjo redno sejo UO, NO in ČR. Na seji smo obravnavali predvsem problematiko lokacije predelovalnega obrata in strategijo za naprej.
Isti dan na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemska vede v Mariboru (FKBV – MB) smo podpisali dogovor o sodelovanju med ZPSPS in  FKBV – MB. Z obe strani je izkazano veliko zadovoljstvo zaradi dogovora in upanja da bomo skupaj sodelovali v kreiranju boljše kmetijske politike Slovenije.

 Poročilo Junij - November 2013  Poročilo Junij - November 2013


Poleg omenjenih aktivnosti Združenje še izvaja različne druge aktivnosti katere so tudi pomembne, pa tukaj niso omenjene. Predvsem nas veseli da imamo vse več podpore v strokovnih krogih, ter vse več privržencev naše ideje, ter  strokovnjakov kateri se želijo aktivno vključiti v naša prizadevanja.

 

Več slik o Poročilu Junij - November 2013 si lahko ogledate v galeriji.

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon ZPSPS zloženka 2013
icon Sporočilo posveta
icon Agronomski pomen sladkorne pese
icon Posvet Državni svet - Slavko
icon Nagovor - Kosi

icon Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese - Rozman