Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
Poro?ilo Maj - Junij 2013 PDF Natisni E-pošta


Ker se je bližal datum odlo?itve o statusu kvot za sladkor, je imelo ZPSPS v zvezi s tem veliko aktivnosti. Kot je bilo dogovorjeno z g. ministrom mag. Dejanom Židanom na sestanku 18. aprila 2013, smo za?eli lobiranje pri EU poslancih. Takoj po tem smo poslali vabila vsem EU poslancem za skupni (ali posamezni) sestanek, kjer bi jim razložili problematiko in prednosti pridelave in predelave sladkorne pese, oziroma možnost ponovne pridobitve kvot. Na prvo povabilo nobeden od EU poslancev ni niti odgovoril. Potem smo povabilo ponovili, a niti na to povabilo niso reagirali. Ker ni bilo reakcije, smo poskušali priti do poslancev posamezno prek razli?nih kanalov, vendar noben od teh poslancev ni imel ?asa za nas.

 Poro?ilo Maj - Junij 2013  Poro?ilo Maj - Junij 2013


4. junija 2013 smo na vse naslove UE poslancev poslali oster protest (elektronsko in s povratnico) glede odziva in zastopanja slovenskih interesov v EU parlamentu. Na ta protest sta odgovorila samo dva poslanca, ?eš da so »seznanjeni s problematiko in da bodo naredili vse, kar je v njihovih mo?eh«. Iz tega sklepamo, da EU poslanci sploh nimajo posluha za slovenske interese.


2. maja 2013 nas je obiskal eden od potencialnih investitorjev. Le-ta je 9. maja 2013 organiziral sestanek na MKO in poslance seznanil s svojimi nameni in priložnostjo za Slovenijo. Ker takrat še ni bil znan izid pogajanj za SKP, se je investitor odlo?il, da nas bo kasneje obvestil o svoji nameri in prav tako tudi o kvotah sladkorja.


5. junija 2013 je MKO na zahtevo ZPSPS pisno podalo razlago in možne rešitve pogajanj v tako imenovanem trialogu med EU komisijo, Svetu ministrov EU in EP (Odbor za kmetijstvo). Z odgovorom smo zelo zadovoljni in pri?akujemo, da bo na pogajanjih dosežena ugodna rešitev za nas.


13. junija 2013 smo v nadaljevanju lobiranja obiskali ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo g. mag. Stanka Stepišnika. G. ministru smo razložili naše namene ter ga prosili za ukrepe (?e lahko), da pride do ugodne rešitve glede pogajanj za kvote sladkorja. Isti dan, nekoliko pozneje, smo obiskali predsednika DZ g. Janka Webra ter še njemu predstavili naša prizadevanja. Obljubil je vso podporo in možnosti, da nam pomaga, predvsem pa je pohvalil naša prizadevanja in »trmo«.


Vsi smo nestrpno pri?akovali dan odlo?itve, kajti pogajanja za SKP so šla v zaklju?no fazo. Sektor sladkorja je bil zadnji na vrsti. 26. junija so se za?ela za nas najbolj pomembna pogajanja. Novica, ki je prišla že 27. junija 2013, se glasila:


Kvote za sladkor se ukinjajo leta 2017.


To natan?neje pomeni, da se kvote ukinejo 30. septembra 2017 in že 1. oktobra se lahko proizvaja sladkor, ?e imamo zgrajeno tovarno sladkorja. Sedaj ko je uspešno obdobje za nami in ko imamo jasno dolo?ene termine, se je potrebno posvetiti novim nalogam: izgradnji nove tovarne in operacionaliziciji pridelave sladkorne pese.


Za dosego tega cilja bi se želeli zahvaliti vsem tistim, ki so nam na tej poti pomagali in razumeli pomembnost sladkorne pese za kmetijstvo in predelavo le-te za industrijo. Najpomembnejšo vlogo v teh prizadevanjih poleg ZPSPS je odigralo MKO, kateremu se zahvaljujemo za sodelovanje in vložene napore za ukinitev kvot. Skupaj s še nekaterimi državami EU smo dosegli, da so se kvote ukinile po ve? kot 30 letih. Mnenja smo, da je to izjemen dosežek za nas. Tudi nevladne organizacije so veliko pomagale, naj omenimo samo GZ-ZKŽP, KGZS in druge. Bilo pa je tudi nekaj posameznikov, ki bi nam lahko pomagali, pa žal niso.


5. julija 2013 smo imeli sestanek UO, NO in ?R ZPSPS. Ocenili smo, da je »padec« kvot izjemen dosežek. Dogovorjeno je, da se sedaj, ko so dolo?eni ?asovni okviri, intenzivno nadaljuje z vsemi aktivnostmi za dosego kon?nega rezultata, to je pridelava in predelava sladkorne pese. Isti dan po seji UO, NO in ?R ZPSPS smo organizirali tiskovno konferenco, kjer smo javnosti povedali svoje namene.


9. julija 2013 smo na KGZS predstavili »študijo izvedljivosti projekta za ponovno oživitev pridelave in predelave sladkorne pese«. KGZS je tudi pisno podprla naša prizadevanja ter se vklju?ila v aktivnosti, ki so v njeni pristojnosti glede sladkorne pese.


Med tem ?asom smo imeli ve? kontaktov z investitorji, sedaj pa potekajo konkretni dogovori. Kon?na odlo?itev izbranega investitorja bo znana v kratkem.


Ve? slik o Poro?ilu maj - junij 2013 si lahko ogledate v galeriji.

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon Odgovor ZPSPS glede zahteve po ponovni dodelitvi kvote
icon EU poslanci
icon Izjava
icon Novica: Drugi dan neformalnega zasedanja kmetijskih ministrov ...
icon Novica: Nova reforma Skupne kmetijske politike ...