Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.

ZADRUGA KOOPERATVA KRISTAL z.o.o.

skupina proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

 

Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

Poročilo Maj - Junij 2013 PDF Natisni E-pošta


Ker se je bližal datum odločitve o statusu kvot za sladkor, je imelo ZPSPS v zvezi s tem veliko aktivnosti. Kot je bilo dogovorjeno z g. ministrom mag. Dejanom Židanom na sestanku 18. aprila 2013, smo začeli lobiranje pri EU poslancih. Takoj po tem smo poslali vabila vsem EU poslancem za skupni (ali posamezni) sestanek, kjer bi jim razložili problematiko in prednosti pridelave in predelave sladkorne pese, oziroma možnost ponovne pridobitve kvot. Na prvo povabilo nobeden od EU poslancev ni niti odgovoril. Potem smo povabilo ponovili, a niti na to povabilo niso reagirali. Ker ni bilo reakcije, smo poskušali priti do poslancev posamezno prek različnih kanalov, vendar noben od teh poslancev ni imel časa za nas.

 Poročilo Maj - Junij 2013  Poročilo Maj - Junij 2013


4. junija 2013 smo na vse naslove UE poslancev poslali oster protest (elektronsko in s povratnico) glede odziva in zastopanja slovenskih interesov v EU parlamentu. Na ta protest sta odgovorila samo dva poslanca, češ da so »seznanjeni s problematiko in da bodo naredili vse, kar je v njihovih močeh«. Iz tega sklepamo, da EU poslanci sploh nimajo posluha za slovenske interese.


2. maja 2013 nas je obiskal eden od potencialnih investitorjev. Le-ta je 9. maja 2013 organiziral sestanek na MKO in poslance seznanil s svojimi nameni in priložnostjo za Slovenijo. Ker takrat še ni bil znan izid pogajanj za SKP, se je investitor odločil, da nas bo kasneje obvestil o svoji nameri in prav tako tudi o kvotah sladkorja.


5. junija 2013 je MKO na zahtevo ZPSPS pisno podalo razlago in možne rešitve pogajanj v tako imenovanem trialogu med EU komisijo, Svetu ministrov EU in EP (Odbor za kmetijstvo). Z odgovorom smo zelo zadovoljni in pričakujemo, da bo na pogajanjih dosežena ugodna rešitev za nas.


13. junija 2013 smo v nadaljevanju lobiranja obiskali ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo g. mag. Stanka Stepišnika. G. ministru smo razložili naše namene ter ga prosili za ukrepe (če lahko), da pride do ugodne rešitve glede pogajanj za kvote sladkorja. Isti dan, nekoliko pozneje, smo obiskali predsednika DZ g. Janka Webra ter še njemu predstavili naša prizadevanja. Obljubil je vso podporo in možnosti, da nam pomaga, predvsem pa je pohvalil naša prizadevanja in »trmo«.


Vsi smo nestrpno pričakovali dan odločitve, kajti pogajanja za SKP so šla v zaključno fazo. Sektor sladkorja je bil zadnji na vrsti. 26. junija so se začela za nas najbolj pomembna pogajanja. Novica, ki je prišla že 27. junija 2013, se glasila:


Kvote za sladkor se ukinjajo leta 2017.


To natančneje pomeni, da se kvote ukinejo 30. septembra 2017 in že 1. oktobra se lahko proizvaja sladkor, če imamo zgrajeno tovarno sladkorja. Sedaj ko je uspešno obdobje za nami in ko imamo jasno določene termine, se je potrebno posvetiti novim nalogam: izgradnji nove tovarne in operacionaliziciji pridelave sladkorne pese.


Za dosego tega cilja bi se želeli zahvaliti vsem tistim, ki so nam na tej poti pomagali in razumeli pomembnost sladkorne pese za kmetijstvo in predelavo le-te za industrijo. Najpomembnejšo vlogo v teh prizadevanjih poleg ZPSPS je odigralo MKO, kateremu se zahvaljujemo za sodelovanje in vložene napore za ukinitev kvot. Skupaj s še nekaterimi državami EU smo dosegli, da so se kvote ukinile po več kot 30 letih. Mnenja smo, da je to izjemen dosežek za nas. Tudi nevladne organizacije so veliko pomagale, naj omenimo samo GZ-ZKŽP, KGZS in druge. Bilo pa je tudi nekaj posameznikov, ki bi nam lahko pomagali, pa žal niso.


5. julija 2013 smo imeli sestanek UO, NO in ČR ZPSPS. Ocenili smo, da je »padec« kvot izjemen dosežek. Dogovorjeno je, da se sedaj, ko so določeni časovni okviri, intenzivno nadaljuje z vsemi aktivnostmi za dosego končnega rezultata, to je pridelava in predelava sladkorne pese. Isti dan po seji UO, NO in ČR ZPSPS smo organizirali tiskovno konferenco, kjer smo javnosti povedali svoje namene.


9. julija 2013 smo na KGZS predstavili »študijo izvedljivosti projekta za ponovno oživitev pridelave in predelave sladkorne pese«. KGZS je tudi pisno podprla naša prizadevanja ter se vključila v aktivnosti, ki so v njeni pristojnosti glede sladkorne pese.


Med tem časom smo imeli več kontaktov z investitorji, sedaj pa potekajo konkretni dogovori. Končna odločitev izbranega investitorja bo znana v kratkem.


Več slik o Poročilu maj - junij 2013 si lahko ogledate v galeriji.

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon Odgovor ZPSPS glede zahteve po ponovni dodelitvi kvote
icon EU poslanci
icon Izjava
icon Novica: Drugi dan neformalnega zasedanja kmetijskih ministrov ...
icon Novica: Nova reforma Skupne kmetijske politike ...