Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.

ZADRUGA KOOPERATVA KRISTAL z.o.o.

skupina proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

 

Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

Poročilo Maj 2013 PDF Natisni E-pošta
Torek, 14 Maj 2013 11:56


V četrtek 14. Februarja 2013. je Združenje imelo 1/13 sejo UO, NO in ČR. Na seji se razpravljalo o »Študiji« izvedljivosti in o Regijskih zborih, kateri sledijo. Dogovorjeno je da se na RZ predstavi študija v skrajšani obliki, prednosti sladkorne pese v kmetijstvu in model stopanja kmetov v lastniško strukturo. Vsi prisotni so sprejeli sklep da naj bo lastniški delež pridelovalcev sladkorne pese vsaj 30% in se s tem deležem trguje samo znotraj Združenje. Takšni sklep se predstavi tudi na RZ..


V ponedeljek, 18. Februarja 2013 so se predstavniki Združenja, ter župan občine Ormož g. Alojz Sok, srečali z predstavniki MKO pod vodstvom ministra gospoda Francija Bogoviča. Zaradi odločitev katere se bodo v kratkem sprejemale v EU parlamentu so skupaj dogovorjene smernice in stališča za pogajanje in pridobitev kvot. Dogovorjeno je tudi da Združenje stopi v kontakt z lastniki zemljišča in se poskuša z njimi dogovoriti o odkupu zemljišča, ter da bo jim v tej aktivnosti pomagalo ministrstvo. Isto tako je predlagano z strani Združenja da se sladkorna pesa uvrsti kot strateška surovina za naslednje obdobje. Vsi predlogi Združenja so sprejeti z strani MKO.

 Poročilo Maj 2013  Poročilo Maj 2013


Od 27. Februarja do 12. Marca 2013 so potekali regijski zbori; to so RZ Beltinci, RZ Črenšovci, RZ Lendava, RZ Puconci, RZ Tišina, RZ Komenda, RZ Žalec, RZ Brežice, RZ Ormož, RZ Ptujsko polje, RZ Dravsko polje, RZ Starše, RZ Gornja Radgona, RZ Ljutomer, RZ Kmetje, ki so organizirani kot pravne osebe. Na vseh RZ je najprej podano poročilo o delu, finančno poročilo ter plan dela in finančni načrt. Kot poseben del pa je na kratko predstavljena »Študija izvedljivosti«, prednosti ki jih daje sladkorna pesa kmetijam ter sam model stopanja kmetov v lastniško strukturo. Na vseh RZ so soglasno potrjena vsa poročila in plan za tekoče leto. Največ debate se vedno razvilo o stopanjo v lastniško strukturo pridelovalcev sladkorne pese. Razloženo je da proizvajalci sladkorne pese »morajo« biti lastniki vsaj 25% + ena delnica (predlog je 30%) zaradi kontrole in vpliva na predelavo. Vsak pridelovalec sladkorne pese ima lastniški delež na svoje ime. Z tem lastniškim deležem bi se trgovalo samo znotraj ZPSPS da se ne izgubi dosežen lastniški delež. Takšni model lastništva je v skoraj vseh državah EU in bi bilo dobro da se posnema ta model tudi pri nas. Izkušnje nas učijo da brez kontrolnega deleža pridelovalci sladkorne pese nimajo vpliva na predelavo sladkorne pese. Na vseh RZ je potrjena takšna ideja o lastniški strukturi in na večini RZ so zahtevali da ta lastniški delež naj bo še večji od 30% (bili so tudi predlogi nad 50%) zaradi večje varnosti, to je potrjeno tudi z sklepi vsakega RZ posebej.

 Poročilo Maj 2013  Poročilo Maj 2013


23. marca 2013 je v imenu ZPSPS g. prof. dr. Črtomir Rozman predstavil: »Študijo o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji« občinskemu Svetu občine Ormož. Po predstavitvi so sledila vprašanja občinskih svetnikov. Zaradi časovne omejitve nismo mogli odgovoriti na vsa vprašanja in smo na njih odgovorili pisno za naslednjo sejo. Občinski svetniki so soglasno podprli naša prizadevanja ter 100% glasovali za podporo tega projekta.


V sredo 27. marca 2013 ob 13.00 uri v gostišču »Siva čaplja« v Trnovski vasi je bila 8. Redna Skupščine ZPSPS. Poleg veh članov upravljanja ZPSPS so bili prisotni še vabljeni gostje: MKO – g. mag. Matjaž Grkman, FKBV MB – prof dr. Črtomir Rozman, prof. dr. Karmen Pažek, občina Ormož: gospa Ana Pevec. Isto kot na RZ so podana vsa poročila o delu ZPSPS in finančno poročilo katero je podala g. gospa Majda Lukner z podjetja Fiposor d.o.o. katero nam vodi poslovne knjige. Po poročilih ni bilo posebej vprašanj, pri planu za delo tega tekočega leta pa se sprejel sklep da se odbor za izdelavo študije preimenuje v odbor za izgradnjo tovarne sladkorja s tem da se počaka izid pogajanj za dodelitev kvot na EU ravni. Konec pogajanj, ali končni izid se pričakuje koncem junija tega leta. Takrat bi se odbor tudi aktiviral.


8. aprila 2013 je delegacija ZPSPS in županom občine Ormož obiskala, sedaj novega ministra za kmetijstvo in okolje gospoda mag. Dejana Židana z njegovimi sodelavci. Na tem sestanku smo želeli razčistiti različna tolmačenja zaključkov ministrskega posveta 18. in 19. marca v Bruslju, kjer se govorilo o kvotah za sladkor. Minister je razložil stališča MKO in zakaj so glasovali proti zaključnemu dogovoru ministrskega Sveta, čeprav ta predlog predvideva ukinitev kvot leta 2017/18 (prej 2020) in dodelitev izjem za države ki so opustile proizvodnjo leta 2006. G. minister je razložil da se glasovalo v paketu in so zaradi drugih neugodnih zadev glasovali proti. V nadaljevanju je minister dejal da se bo prizadeval da se za Slovenijo najde rešitev da pridelava sladkorne pese pride na slovenska polja.

 Poročilo Maj 2013  Poročilo Maj 2013


10. aprila 2013 se delegacija ZPSPS srečala z lastniki stare lokacije TSO (Royal Cosun) in izrazili željo za nakup zemljišča. G. Hans Hogeweg, predstavnik lastnikov je povedal da se o prodaji zemljišča ne more pogovarjat dokler se ne rešijo vsa sporna vprašanja razgradnje tovarne sladkorja in dokler ta razgradnja formalno ni končana. Kdaj to bo pa je predvsem odvisno od sodišča in MKO, ko pa bo ta postopek končan pa se lahko pogovarjamo naprej; je dejal g. Hogeweg. Na osnovi tega razgovora smo prosili MKO da nam razloži situacijo okrog zemljišča in nas je 19. Aprila 2013 sprejela direktorica direktorata pri MKO g. dr. Martina Bavec in razložila da je ta postopek na sodišču in prav tako ne more komentirati ali podajati kakršne informacije glede tega. Edino lahko pove da bi se naj ta postopek končal junija letos.

ZPSPS še vedno vzdržuje vezi s skupino BEET Ireland in se medsebojno obveščamo o vseh dogodkih na tem področju.

ZPSPS izvaja še druge aktivnosti glede pridobivanja kvot in s tem možnost pridelave sladkorne pese v Sloveniji.


Več slik o poročilu maj 2013 si lahko ogledate v galeriji.

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon Plan dela Združenja za leto 2013
icon Letno poročilo 2012
icon Ekonomske prednosti za kmetije pri pridelavi sladkorne pese
icon Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese