Iskanje na strani

POSTANITE ČLAN
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljščin". Vabimo vas, da se včlanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.

ZADRUGA KOOPERATVA KRISTAL z.o.o.

skupina proizvajalcev za sektor sladkorna pesa

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

 

Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

Poročilo december 2012 PDF Natisni E-pošta
Četrtek, 20 December 2012 21:15

 

Poročilo december

Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS) je svoj namen o izdelavi študije objavilo na tiskovni konferenci na sejmu AGRA 2012 v Gornji Radgoni 29.avgusta 2012. Na javni poziv so se javili štirje ponudniki, ki so zelo kvalitetno pripravili predlog izdelave študije. Komisija je imela zelo težko nalogo pri izbiri najboljše ponudbe. Določila je 19 kriterijev, katerim mora ponudba zadostiti. Vsak kriterij so ocenjevali posebej in na koncu je največje število točk zbrala ponudba Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor (FKBV MB).


Že 26. oktobra 2012 je bil organiziran sestanek vseh inštitucij, katere bodo sodelovale pri izdelavi študije. To so poleg samega izvajalca študije še Gospodarska Zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zadružna zveza Slovenije in pa samo Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS).


Odgovorni izdelovalec študije je prof. dr. Črtomir Rozman, ki je predstavil projektirano vsebino študije. Z vsebino so se vsi strinjali in ni bilo dopolnitve vsebine. Odgovorni nosilec ureja in koordinira glavne aktivnosti ter delitev dela v projektni skupini, dogovorjene so še zadnje tehnične podrobnosti in organizacija same izdelave študije.


Končanje študije se pričakuje v začetku januarja naslednjega leta. Takrat se bodo izsledki študije predstavili vsem vladnim in nevladnim organizacijam ter širši javnosti v Sloveniji.


10. oktobra 2012 smo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naslovili zahtevo, da nas vključijo v pogajanja za SKP (področje sladkorja). Takoj je sledil odgovor, v katerem se je zadovoljilo naši zahtevi.


9. novembra 2012 smo bili povabljeni na posvet »Reforma skupne kmetijske politike do 2020« z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja, g. Dacianom Cioloşom, v Krškem. Med posvetom smo g. Cioloşu direktno postavili vprašanje: »Glede na napoved EU Komisije, da se kvote za sladkor ukinejo 30. septembra 2015, je Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS), ki šteje prek 500 kmetov, začelo določene aktivnosti za pridelavo sladkorne pese in proizvodnjo sladkorja v Sloveniji po letu 2015. V primeru, da komisija ne bo uspela s predlogom za ukinitev kvot, ZPSPS zahteva izjemo ali ponovno dodelitev kvote za sladkor. Prosimo za Vaše stališče.«

 

Udeleženci študije g. Matjaž Grkman, MKO in gospa. Dr. Dušica Majer, KGZS.
Udeleženci študije g. Matjaž Grkman, MKO in gospa. Dr. Dušica Majer, KGZS.
Gospa Petra Medved Djurašinovič, Prof. dr. Črtomir Rozman in prof. dr. Karmen Pažek.
Gospa Petra Medved Djurašinovič, Prof. dr. Črtomir Rozman in prof. dr. Karmen Pažek.
g. Andrej Pučko, Slavko Trstenjak in Miroslav Kosi, vsi ZPSPS.
g. Andrej Pučko, Slavko Trstenjak in Miroslav Kosi, vsi ZPSPS.


G. Cioloş je odgovoril približno takole: »Sistem kvot je zastarel sistem zaščite proizvodnje; potrebno bo poiskati nove rešitve in omogočiti tudi drugim enakomeren razvoj. Evropa je soočena z pomanjkanjem sladkorja in odobritev pogostih izjem za povečanje kvot ne podpiramo. Želimo enotne okvire za vse države EU. Proizvodnja sladkorja v Sloveniji je stvar same države Slovenije. Predlog za ukinitev kvot je zaenkrat takšen, kot je, vemo pa, da se to lahko spremeni v zadnjem trenutku.«


Z odgovorom smo zadovoljni, sedaj pa nas ministrstvo sprotno obvešča o poteku pogajanj na EK. Iz teh poročil vidimo, da se naš minister, g. Franc Bogovič, zelo zavzema za ukinitev kvot in ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.


20. novembra 2012 smo organizirali strokovno ekskurzijo za člane UO, NO in ČR ZPSPS ter za njihove družinske člane. Ekskurzija je bila v hrvaško tovarno sladkorja »VIRO« Virovitica.


21. novembra 2012 smo imeli tiskovno konferenco, kjer smo obvestili širšo javnost o naših aktivnostih.


22. novembra 2012 smo sodelovali v kontaktni oddaji na radiu Ptuj. K sodelovanju v tej oddaji je bila povabljena dr. Martina Bavec, direktorica direktorata na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.


29. novembra 2012 smo se srečali z županom občine Ormož, g. Alojzom Sokom. Seznanili smo ga z našimi dosedanjimi aktivnosti in plani za naprej. G. župan nas je pozorno poslušal in nam povedal, da naše aktivnosti pozorno spremlja ter nam želi pomagati, kolikor lahko. Želi, da se na Občinskem svetu predstavijo rezultati študije, ko bo le-ta končana, ter nam obljubi finančno pomoč za naslednje leto v okviru zmožnosti občine.

 


Z leve: predsednik KGZS g. Cvetko Zupančič, EU komisar g. Dacian Cioloş in minister g. Franc Bogovič
Člani ZPSPS z županom; z leve strani: mag.Vladimir Hunjadi, Miroslav Kosi, Pučko Andrej, Franc Štih, župan g. Alojz Sok, Franc Veršič in Premuš Marjan.
Z leve: mag.Vladimir Hunjadi, Miroslav Kosi, Pučko Andrej, Franc Štih, župan g. Alojz Sok, Franc Veršič in Premuš Marjan.
20. novembra smo organizirali strokovno ekskurzijo za člane UO, NO in ČR ZPSPS ter za njihove družinske člane.
20. novembra smo organizirali strokovno ekskurzijo za člane UO, NO in ČR ZPSPS ter za njihove družinske člane.


Več slik o poročilu december 2012 si lahko ogledate v galeriji.

Ormož, 20. 12. 2012

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon Ukinitev kvote (92.32 kB)